מחדר המלון

אני מגיע למלון, פותח את הדלת
הריח של חומרי הנקיון, והריח של המבנה הישן הולם בי בפתח.
מחפש את מתג האור ובאומץ לא החלטי נגש למרכז החדר.
התאורה עמומה מגלה חדר קצת ישן אבל נראה בסדר .

אני מניח את התיק יושב ואז נשכב על המיטה.
דקות ספורות אחר כך אני ניגש לפתוח את החלון.
 בחוץ שמי ערב כחולים ובבניין ממול אורות צהובים מהחלונות.
החלון נשאר פתוח ואני מתרגל לקולות מבחוץ