The Salvation army

יום ראשון, אני יוצא להסתובב עם המצלמה. אני מתחיל במרכז העיר בדיוק בתפר בין החלק הצפוני של העיר והחלק הדרומי. קו ההפרדה ברור - רחוב בורנסייד. התפר בין החלק המערבי למזרחי הוא נהר הווילמט. בדרך כלל אני עובר את הגשר באוטו, הפעם ברגל ממערב למזרח. מתחת לגשר בתוך ערימות של סמרטוטים ישנים חסרי הבית של פורטלנד. מדי פעם עוצר מישהו ושואל האם יש לי כסף לתת. קצת אחרי הגשר , בצד המזרחי קבוצת נערים עם סקייטבורדים .
ליד הגשר פועל מרכז של צבא הישועה שעוזר לאלכוהוליסטים , מכורים לסמים ושאר דחויי חברה