קין הבל ואומנות הנדידה

במונגוליה למדתי שג'ינגיס חאן אמר למונגולים - לא לפצוע את האדמה. אמר גם שהמזון מתחיל במה שהאדמה מציעה, עשבים ומיני צמחים, הצאן ניזון מהעשב, מפיק את החלב. הנוודים המונגולים ניזונים מהחלב , מהבשר, ומהעור. כשהעשב זקוק לרענון הנווד ימשיך לחפש אחר הכתמים הירוקים. כשצריך לקפל את הכל (והזמן הזה מגיע) אז מקפלים את הגר שהוא האוהל המונגולי, אורזים את מה שיש ומעמיסים על כמה סוסים ואת השאר גוררים. ג'ינגיס הבין את העוצמה הטמונה בנוודות, ביכולת לנוע במהירות ממקום מקום, בכך שמתוך הגר אפשר בקלות לשמוע את הרחש בחוץ. בנוסף הוא הבין את החולשה בישיבת הקבע, במקום אחד שבו התודעה מתקהה  - נהיית אדישה לנוף הקבוע. באיזה זמן הבנתי שאולי זאת גם הייתה תמצית המחלוקת בין קין והבל. ויהי הבל רועה צאן וקין עובד אדמה.