Boise, Idaho

Boise העיר המרכזית במדינת Idaho. בזמן החורף בעיקר בגלל הקור, הצבעים הופכים להיות קצת מונוטוניים. מרבית התמונות צולמו באיזור התעשייה המזרחי של העיר קרוב לכביש המהיר I84.