To Aktru mountainאחרי נסיעה של שעה הגענו די קרוב להר ואז התברר שאנחנו צריכים להחליף רכב, ושהפורגון לא יכול לעלות את העליה להר. אנחנו אמורים להגיע למחנה שבתוך ההרים. העברנו, תוך התמרמרות, את הציוד לרכב. גם לנהג הזה קראו אנדרי, הוא היה ממושקף עם כובע של חיילים והייתה לו שן זהב. התיישבתי בקבינה קרוב לחלון, ביננו התיישבה המתורגמנית, בחורה צעירה שאספנו בעיר ברנאול. בעליה להר, בתוך רכב, תוך כדי שאנחנו מטלטלים מצד לצד, שמתי לב שכל פעם שאנדרי מעביר הילוך, הוא מלטף את הברך של המתורגמנית. קולות הרעש של המנוע, ואנדרי שמסביר על ההר ועל הדרך, תוך כדי שילוב הילוך וליטוף, השתלבו באופן מוזר בצחוק המתגלגל של המתורגמנית. באחד המקומות שעצרנו כדי לסדר את העצמות מחדש, המתורגמנית בקשה שאני אשב ליד אנדרי, המשכנו את הנסיעה, אנדרי התבונן בברך שלי מאוכזב.