Ancient paintings

ציורים פרהיסטוריים

הדרך חזרה לברנאול עברה במהירות יחסית, הנופים מוכרים יותר. באמצע הדרך אתר עם ציורים פרה-היסטוריים. במתחם שלוש דמויות, המדריכה - אישה מבוגרת, אלטאית עם מטפחת לבנה, המוכרת - בחורה צעירה וזועפת שמציעה ספרים אודות המקום - אבל רק ברוסית, וחוקר ארכיאולוגיה מיסתורי שמופיע מתוך הגבעה הסמוכה למתחם. אנחנו מתעניינים האם אפשר לקבל הדרכה ורצוי לא ברוסית, כי לא אני ולא המתורגמנית נוכל לתרגם הרצאה על ארכיאולוגיה ופרה-היסטוריה. האשה מהנהנת בהסכמה, סוקרת אותנו, ולאחר כמה דקות אנחנו מטפסים בעקבותיה לאתר. בנקודה מסויימת, היא נעצרת, ותוך כדי שאנחנו מסדירים את הנשימה ומתרשמים מהנוף פתחה המדריכה בהסבר מעמיק באנגלית בריטית אקדמית על הציורים באתר. הייתי מופתע לגמרי, ובין לבין שאלתי את המדריכה מאיפה האנגלית, היא סיפרה שכסטודנטית נשלח ללימודים באנגליה.