To Aktru glaciers

הוראות בטיחות בסגנון רוסי
לקראת העלייה במסלול שמטפס אל פסגת ההר נתקלתי באוסף שלטים מקובעים לסלע גדול. עצרתי וניסיתי לקרוא, הקריאה שלי לא משהו, אבל אני מבחין שרוב התאריכים הם מהשנים האחרונות. כל שלט סיפר על מטייל אחר שנהרג, נפל, נפצע או סתם הלך לאיבוד באיזור ומעולם לא נמצא. הפתיע אותי שאין שום מסלול, שום סימון, והעליה להר היא לגמרי באחריותך, אבל אם יקרה לך משהו נשמח להכין שלט קטן שיספר איך ומה קרה לך..